Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Ki tesz a nyilatkozatot, ki a holnlap tulajdonosa? Sári Csaba az eletegyborderrel.hu tulajdonosa az alábbi tájékoztatást adja természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április … Bővebben: Adatkezelési tájékoztató